Spletna stran NK Mura skozi čas je posvečena zgodovini in sedanjosti nogometnega kluba Mura in ni uradna spletna stran kluba. Urejajo jo ljubitelji črno-belih. Na voljo so članki, podatki o tekmah in igralcih, arhiv fotografij, statistika in še mnogo več. Prebrskajte arhiv Mure in spoznajte njeno pot skozi čas. Uradna spletna stran je dostopna na naslovu nsmura.si.

XVIII. občni zbor Mure med okupacijo

Nekdanja Banfijeva gostilna na križišču današnjih Kocljeve in Zvezne ulice, ki je bila zgrajena v 20. letih 20. stoletja. Danes (2021) stoji na tem mestu nadstropna poslovna stavba, v kateri so med drugimi tudi podjetja Idea TV, NKBM in druge. Avtorske pravice: nkmura.si Foto: Franc Obal-Arhitektura historicizma in secesije v Prekmurju.

21. februarja 1942 je ob 20.00 uri v gostilni Banfi potekal XVIII. redni letni občni zbor Mure. Potekal je v znamenju okupacije (za Madžare osvoboditve) in v vse večji vlogi Madžarov ter madžaronov. Za predsednika je bil znova izvoljen Josip Lipič, podpredsednika pa sta postala Imre Mórocz in Pál Rostás.

Ker so se občnega zbora udeležili visoki predstavniki madžarskih oblasti ter vojske in ker je Prekmurje že skoraj eno leto okupirano je zbor članov v veliki meri minil v poveličevanju Madžarske in zahvaljevanju Bogu, da je Prekmurje zopet pod okriljem Madžarske. Pri tem so prednjačili predstavniki oblasti na čelu z županom Nándorjem Hartnerjem, predsednikom Josipom Lipičem in tajnikom Raoulom Peterko. Večina od teh je bila še na prejšnjem občnem zboru vdanih zagovornikov Jugoslavije. Omenimo naj še, da je občni zbor potekal v madžarskem jeziku. Ravno zaradi zgoraj omenjenih dejstev je dogajanje in poročilo o občnem zboru potrebno jemati z nekoliko rezerve. Objavljeno je bilo v propagandnem časopisu Muraszombat és vidéke, povzetek pa prinašamo v spodnjem članku.

Občni zbor je potekal so sledečem dnevnem redu:
1. Uvodna beseda predsednika
2. Poročilo tajnika
3. Poročilo vodij sekcij
4. Poročilo revizorjev
5. Odločanje o predlogih
6. Sprememba statuta v skladu z madžarsko zakonodajo
7. Določitev članarine
8. Volitve častnih članov
9. Volitve vodstva
10. Volitve vodij sekcij
11. Volitve revizorjev
12. Volitve ekonomskega odbora
13. Volitve disciplinskega odbora
14. Razno

Uvodna beseda predsednika

Občni zbor je bil dobro obiskan, med drugim pa so se ga ideležili župan Murske Sobote in poslanec v Madžarskem parlamentu Nándor Hartner, vrhovni sodnik dr. József Olajos, predstavniki oboroženih sil in posameznih vej oblasti. Pred uvodnim govorom predsednika Josipa Lipiča so zbrani zmolili molitev Verujem v enega Boga. Predsednik je predlagal, da klub pošlje več telegramov, kot npr. vojaškemu poveljniku okrožja, Madžarski nogometni zvezi in severno podonavskemu okrožju.

Predsednik je nato napovedal, da bo klub uničil 6 8000 dinarskih obveznic, saj klub po okupaciji ni v nevarnosti, da bi razpadel. Obveznice so bile izdane s strani jugoslovanskih oblasti, ki bi v primeru razpustitve kluba zaplenile njegovo premoženje in tako prihranile več denarja za morebitno novo ustanovitev kluba.

Josip Lipič se je v uvodnem govoru večkrat zahvaljeval Madžarski.

Poročilo tajnika

Tajnik Raoul Peterka se je v svojem govoru zahvaljeval Bogu Madžarov in govoril o domoljublju. Spomnil se je na preteklost in na to, kako je leta 1921 nastala prva Mura in nato zaradi narodnostnih razprtij razpadla. Oživela je zopet 24. avgusta 1924 in dobila ime po reki. Govoril je predvsem o dosežkih Mure v preteklosti, predvsem na področju nogometa, hazene in namiznega tenisa. Omenil je Nándorja Hartnerja in njegovo veliko vlogo v klubu. Ravno njemu in dr. Józsefu Olajosu je pripisal največjo vlogo, da Mura še naprej deluje in to pod Madžarsko oblastjo.

Peterka je nato poročal o aktualnem stanju v klubu in dejal, da ima klub 235 članov, obravnaval pa je 559 dokumentov. Povedal je, da je zelo žalostno, da poziv o včlanitvi v klub ni uspel in da je v življenje kluba vključenih tako malo ljudi. Spomnil je na težke finančne čase kluba in se zahvalil vsem, ki so klub podpirali.

Finančno stanje kluba

Blagajnik Oton Cvetko je podal poročilo o klubskem premoženju. Klubsko premoženje je vredno 10.018,65 pengőv. Posamezne postavke v bilanci so (pengő):

- gotovina: 1478,65
- nagradna obveznica: 50
- oprema: 6050
- športna oprema: 1510
- darila, medalje, pokali: 400
- oprema glasbenega oddelka: 530

Predsednik Josip Lipič je nato predložil odobritev stroškov za leto 1942. Enota je madžarski denar pengő.

Prihodki:
- gotovina: 1478,65
- članarine: 660
- tekmovanje: 2000
- zabave in praznovanja: 100
- prispevki države: 1200
- donacije: 1500
- ostali viri: 371

Odhodki:
- članarine: 400
- priprava tekmovanj: 150
- organizacija tekmovanj in tekem: 4000
- nakup opreme: 1000
- vzdrževanje objektov: 500
- obrazci: 200
- administrativni stroški: 500
- drugi stroški 500

Občni zbor je predlog predsednika soglasno podprl.

Madžarizacija kluba

V naslednji točki dnevnega reda, je predsednik Josip Lipič dejal, da je potrebno statut kluba spremeniti v skladu z madžarsko zakonodajo. Občni zbor se je s predlogom strinjal. Določili so tudi članarino, ki je 50 penijev na mesec.

Predsednik je nato sporočil, da je klub v svoje vrste sprejel dva nova člana in sicer poveljnika madžarskega bataljona, ki se nahaja v Murski Soboti Pála Breuerja in vrhovnega sodnika dr. Józsefa Olajosa.

Volitve vodstva kluba

Sledile so volitve novega vodstva kluba, na katerih je bil za predsednika znova izvoljen Josip Lipič.

predsednik: Josip Lipič (bančni direktor)
podpredsednika: Imre Mórocz (notar), Pál Rostás (direktor, učitelj)
generalni sekretar: Raoul Peterka (šef banke)
tajnik: Ernő Szász (urednik časopisa Muraszombat és vidéke)
glavni blagajnik: Oton Cvetko (bankir)
blagajnik: Ludvik Hojer (trgovec)
zapisnikar: dr. László Dsubán (notar)
namestnik zapisnikarja: Štefan Gorički
gospodar: Ludvik Krančič (javni uslužbenec)
namestnik gospodarja: Štefan Lainšček (javni uslužbenec)

upravni odbor: Ferdinand Andersch-Hartner (posestnik), Josip Benko ml. (veletrgovec), Janez Cvetič (tovarnar), Mihály Farádi (ev. župnik), Márton Galambos (poročnik), Koloman Gumilar (frizer), Franc Kühar (trgovec), dr. Vilmos Lippai (okrajni sodnik), János Péterke (uslužbenec), Gyula Rituper (pooblaščenec), Ernő Szabó (krojač), Kálmán Sáray (vodja pošte), Ludvik Šiftar (tovarnar), Ludvik Števančec (krojač), Ferenc Tóth (tesar), Bela Norčič (prodajalec)

pomožni člani UO-ja: Josip Lončar (čevljar), Aleksander Šiftar (trg. poslovodja), Štefan Sraka (arhitekt)

nogometna sekcija: Ludvik Nemec (trgovec), Ede Schermann (gimnazijski učitelj telovadbe)
teniška sekcija: Ludvik Nemec (trgovec)
šahovska sekcija: dr. Vilmos Lippai (okrajni sodnik)
plavalna sekcija: Štefan Mesarič (univerzitetni študent)
godbena sekcija: Geza Vogrinčič (brivec)
odbor za turizem: dr. Albert András (notar), dr. László Dsubán (notar), Ludvik Nemec (trgovec), Ernő Szász (urednik časopisa), Josip Zrim (trgovec).

nadzorni odbor: Josip Adanič (bančni uradnik), Štefan Šiftar (bančni uradnik), Ernest Štivan (trgovec)
namestniki nadzornega odbora: Károly Máv Ujj. (vodja žel. postaje), Jože Horvat (predstavnik bolnišnice)

ekonomski odbor: Josip Lipič (bančni direktor), Štefan Koltaj (glavni davčni inšpektor), Josip Adanič (bančni uradnik), Oton Cvetko (bančni uradnik)

disciplinski odbor: Josip Benko (veletrgovec), dr. Gyula Bölcs (farmacevt), Nándor Hartner (poslanec), dr. István Lehóczky (uradnik), dr. Nikolaj Pinter (notar)

Ob koncu občnega zbora se je v imenu vseh izvoljenih zahvalil novi, stari predsednik Josip Lipič. Pred zbrane je stopil tudi igralec Jože Gerenčer in se v imenu igralcev zahvalil vodstvu kluba.

IZ MEDIJEV

Komentarji (0)

FORUM

Želite debatirati o tem? Prijavite se na forum in izrazite svoje mnenje.

Vstop na forum

Da bi na spletni strani nkmura.si, lahko doživeli kar najboljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke in podobne tehnologije. Z nadaljnjim ogledom spletne strani se strinjate z njihovo uporabo. Več informacij V redu