Na spletni strani NK Mura skozi čas so zbrana dejstva in podatki o Muri. Le-te ves čas dodajamo in posodabljamo. V kolikor opazite napačen podatek ali posedujete kakršenkoli podatek, ki ni objavljen, vas prosimo, če nam ga pošljete. Lahko je to časopisni izrezek, fotografija, vstopnica s tekme ... Do tega trenutka še nismo uspeli v bazo podatkov vnesti vseh zapisnikov tekem iz sezone 2014/15 ter pokalnih tekem pred letom 2000, zato podatki na spletni strani, ki se nanašajo na te tekme, niso popolni. Vabimo vas, da si preberete tudi zakaj NK Mura skozi čas in kakšen je namen spletne strani.

Imam podatke o Muri

#Občni zbor

Šesti predsednik Mure je Vincenc Arvai
Datum: 1. marec 1932

V torek, 1. marca 1932 se je odvijal občni zbor športnega kluba Mura. Na njem je Mura dobila novega predsednika - Vincenca Arvaija, ki je na tem mestu zamenjal Antona Lovšina. Tajnik kluba je postal Josip Adanič, ki je to funkcijo opravljal že v lanski sezoni.

Vincenc Arvai ni novinec na tem mestu, saj je bil predsednik Mure že od 28. februarja 1928 do 16. februarja 1929. Dosedanji predsednik Anton Lovšin je v Murski Soboti opravljal notarske storitve. V prekmursko prestolnico je prišel kot zamenjava za obolelega notarja g. Križana, kateremu se je maja 1931 stanje izboljšalo. Antona Lovšina so zato maja 1931 premestili v drug kraj, kar je posledično pomenilo konec predsednikovanja športnemu klubu Mura.

Anton Lovšin ostaja predsednik Mure
Datum: 11. februar 1931

11. februarja 1931 je bil ob 19.30 v kavarni Korona v Hotelu Dobrai, redni letni občni zbor kluba. Potekal je po ustaljenem dnevnem redu.

Za predsednika je bil znova izvoljen notar Anton Lovšin. Tajnik kluba je postal Josip Adanič.

Anton Lovšin je nov predsednik Mure
Datum: 7. marec 1930

Športni klub Mura je 7. marca 1930 v kavarni Meolic pripravil redni letni občni zbor. Mura je dobila novega, petega, predsednika kluba. To je postal notar Anton Lovšin, ki je zamenjal Ivana Peterko. Podpredsednik kluba je postal Evgen Halmoš. Za častnega člana kluba je bil izvoljen Savo Sancin iz Ljubljane. Vajeti nogometne sekcije je prevzel Milan Ferjan.

Občni zbor je bil dobro obiskan, poročila posameznih funkcionarjev pa dokazujejo lep razvoj kluba. Hazena je postala prvak Slovenije, sekcija namiznega tenisa pa je osvojila prvenstvo dravske banovine in prvenstvo Zagreba. Razvija se tudi teniška sekcija. Reorganizacijo lahko pričakujemo v nogometni sekciji, ki v letošnji sezoni še ni odigrala nobene tekme.

Nov klubski odbor je sledeč:
predsednik - kr. notar Anton Lovšin
podpredsednik - trgovec Evgen Halmoš
tajnik I - prokurist Ladiskav Nadai
tajnik II - uradnik Ciril Zupančič
blagajnik I - poslovodja Franc Kohn
blagajnik II - poslovodja Štefan Vukan
gospodar - gostilničar Josip Turk ml.
odborniki (člani upravnega odbora) - Ivan Peterka, Koloman Kardoš, Vincenc Arvai, dr. Nikolaj Pinter, dr. Štefan Vučak, Anton Koder, Dragutin Lehar, Janez Jonas, Štefan Koltay, Koloman Hirschl, Franc Meolic, Ernst Wersel, Ede Dittrich, Josip Sekereš, Sretan Rakič, Aladar Fürst in Bela Norčič.
pregledniki računov (nadzorni odbor) - Josip Adanič, Štefan Šiftar in Armin Hirschl.
klubsko razsodišče (disciplinska komisija) - dr. Franc Farkaš, Josip Lipics, dr. Ljudevit Šömen

načelnica hazenske sekcije - Nikolajeva Nemeš, trener Ernest Nadai
načelnik nogometne sekcije - učitelj Milan Ferjan
načelnik tenis sekcije - Ljudevit Nemec
načelnik table tenis sekcije - Janez Nemec ml.
načelnik prireditvenega odseka - Vincenc Arvai

Vabilo na redni letni občni zbor
Datum: 9. februar 1930

Športni klub Mura sklicuje redni letni občni zbor, ki bo 7. marca 1930 ob 20.00 v kavarni Meolic.

Na dnevnem redu občnega zbora je 11 točk:

1. Pozdrav predsednika
2. Letno poročilo funkcionarjev
3. Poročilo preglednikov računov
4. Imenovanje častnih članov
5. Volitev upravnega odbora
6. Volitev treh preglednikov računov
7. Volitev načelnikov sekcij
8. Volitev treh razsodnikov
9. Sklepanje o spremembi društvenih pravil
10. Sklepanje o samostojnih predlogih
11. Določevanje pristopnine in članarine

Predsednik Mure je postal Ivan Peterka
Datum: 16. februar 1929

Športni klub Mura je 16. februarja 1929 pripravil redni letni občni zbor. Predsednik kluba je postal Ivan Peterka, ki je zamenjal Vincenca Arvaija. Do spremembe je prišlo tudi na podpredsedniškem mestu. To funkcijo je prevzel Koloman Kardoš.

Ostali izvoljeni člani so:

Tajnik - Štefan Šiftar
Namestnik tajnika - Štefan Koltay
Blagajnik - Ladislav Nadai
Vodja nogometnega odseka - Tivadar
Odborniki - Vincenc Arvai, Dragutin Lehar, dr. Nikolaj Pinter, Aladar Fürst, Anton Koder, Ratkol, Karol Olaj, Evgen Halmoš, Franc Meolic, Janez Jonas, Turk, Čenar, Norčič in Ernest Nadai.
Nadzorni odbor - Josip Lipič, L. Šiftar in Josip Adanič.
Disciplinska komisija - Ludvik Vagaja, dr. Franjo Farkaš in Fr. Koder.

Občni zbor je potekal ob 20.00 uri v gostilni Benko.

Kot zanimivost naj omenimo, da je novi predsednik Mure, Ivan Peterka opravljal tudi vlogo sodnika na prvenstvenih tekmah hazene.

Vincenc Arvai je na predsedniškem mestu zamenjal Evgena Halmoša
Datum: 28. februar 1928

Športni klub Mura, je 28. februarja 1928 ob 20.00 v kavarni Benko pripravil redni letni občni zbor. To je bil četrti letni zbor članov, ki je potekal po sledečem dnevnem redu:

1. Otvoritev
2. Poročilo tajnika
3. Finančno poročilo
4. Poročila po odsekih
5. Volitve
6. Razno

Na občnem zboru je klub dobil novega predsednika. To je postal Vincenc Arvai, ki je na tem mestu zamenjal Evgena Halmoša. Kot zanimivost naj omenimo, da je bil Arvai v preteklem mandatu odbornik. To vlogo je opravljal tudi v predhodniku SK Mure, Football klubu Mura, ki je deloval leta 1921.

Podpredsednik kluba je postal Peter Ursulesku, ki je bil, tako kot Arvai, v preteklem mandatu odbornik. Evgen Halmoš je predsedniško mesto zamenjal za mesto odbornika.

Novo vodstvo kluba poleg predsednika in podpredsednika sestavljajo še ostali člani. Tajnik je še vedno Štefan Koltay, blagajniški posli pa ostajajo v rokah Štefana Vukana. Njegov namestnik je Koloman Zelko. Gospodar kluba (hišnik) ostaja Franc Meolic. Odborniki so: Anton Koder, dr. Franjo Farkaš, Evgen Halmoš, Evgen Farkaš, Ladislav Nadai, Ernest Nadai, Karol Olaj, Eduard Dittrich mlajši, Koloman Kardoš, Franc Kohn, Gustav Fürst, Franjo Fürst, Aladar Fürst, Bela Norčič in Dragutin Lehar. Nadzorni odbor sestavljajo Josip Adanič, Štefan Malačič in Oskar Heimer. Disciplinsko komisijo sestavljajo odvetnik dr. Nikolaj Pinter, ravnatelj gimnazije Ludvik Vagaja in direktor banke Josip Lipič.

Nogometni odsek še naprej vodi Ciril Hočevar.

Predsednik kluba je postal Evgen Halmoš
Datum: 1. februar 1927

Športni klub Mura je 1. februarja 1927 ob 19.30 pripravil redni letni občni zbor, na katerem so člani kluba izvolili novo vodstvo. Franja Koširja, ki je Muro vodil vse od ustanovitve kluba, je zamenjal trgovec Evgen Halmoš. Člani kluba so Franja Koširja soglasno potrdili za častnega člana kluba. Klub je bil še vedno razdeljen na odseke. Iz zapisa o občnem zboru lahko zasledimo, da ima klub nogometno in damsko (hazena) sekcijo. Zraven teh dveh so ustanovili in izvolili predstavnike še v veselični in prireditveni odsek.

Podpredsednik kluba je postal Franc Ramovš, ki je bil v preteklem mandatu načelnik nogometnega odseka. Tajnika kluba sta postala davčni uradnik Štefan Koltay in sodni uradnik Štefan Friedrich. Klub je imel dva blagajnika in sicer sta to postala poslovodja veletrgovine Štefan Vukan in bančni uradnik Oton Cvetko. Gospodar kluba je bil kavarnar Franc Meolic.

Člani kluba so izvolili tudi odbornike. To so postali odvetnik dr. Josip Goljevšček, upravnik pošte Jakob Čuš, brivec Peter Ursulesku, trgovec Koloman Hirschl, zdravnika dr. Štefan Vučak in dr. Josip Muster, trgovci Ivan Peterka, Vincenc Arvay in Evgen Farkaš, kr. notar Anton Koder in upravitelj Dragutin Lehar.

Načelnik nogometnega odseka je postal Ciril Hočevar. Pregledniki računov so bančna uradnika Štefan Malačič in Josip Adanič ter zobotehnik Oskar Heimer. Razsodišče so sestavljali bančni ravnatelj Josip Lipics, odvetnik dr. Nikolaj Pinter in ravnatelj gimnazije Ludvik Vagaja.

Kot smo omenili je klub ustanovil tudi veselični in prireditveni oddelek, ki je skrbel za organizacijo družabnih prireditev. Člani tega odseka so Janez Jonas, Ernest Nadai, Bela Keler, Bela Norcsics, Koloman Kerestury, Aladar Fürst, Koloman Zelko, Franjo Fürst in Gustav Fürst.

Koloman Kerestury, ki je bil izvoljen v veselični in prireditveni oddelek, je nekdanji napadalec Mure. Igral je za Football klub Mura v sezoni 1921/1922 in nato za SK Mura v letih od 1924 do 1926.

Z vodstvom tekmovanja Ljubljanske nogometne podzveze sta uradno smela komunicirati le predsednik in tajnik kluba. V primeru Mure sta to delo opravljala Evgen Halmoš in Štefan Koltay.

Občni zbor je potekal v hotelu Slon v Murski Soboti, katerega lastnik je bil Ljudevit Bac. Hotel Slon so porušili v 70. letih dvajsetega stoletja in na njegovem mestu zgradili današnji hotel Diana.

Redni občni zbor SK Mura v letu 1925
Datum: 12. februar 1925

Vsi člani Športnega kluba Mura so vabljeni na redni občni zbor, ki bo 12. februarja 1925 v hotelu Dobrai. Točke dnevnega reda so:

1. Branje zapisnika 1. občnega zbora

2. Poročilo odbora

3. Poročilo pregledovalcev računov

4. Samostojni predlogi odbora

5. Volitve

6. Ostali samostojni predlogi

7. Slučajnosti

Na občnem zboru je bil za predsednika znova izvoljen Franjo Košir, tajnik nogometnega odseka pa je postal Franc Ramovš.

Ustanovljen je bil športni klub Mura
Datum: 16. avgust 1924

V hotelu Dobrai v Murski Soboti je bil 16. avgusta 1924 ob 20.00 ustanovni občni zbor športnega kluba Mura. Pod okriljem športnega kluba Mura bodo delovali nogometni, hazena, lahko atletski in kolesarski odsek.

Za predsednika je bil izvoljen bančni ravnatelj Franjo Košir, podpredsednik pa je postal odvetnik dr. Ljudevit Šömen. Tajnik kluba je postal bančni uradnik Josip Lipics, njegov namestnik pa sodnik dr. Farkaš. Mesto blagajnika je pripadlo trgovcu Izidoru Hahnu, njegov namestnik pa je prav tako trgovec Armin Hirshl. Gospodar kluba je kavarnar Geza Legenstein, njegov namestnik pa uradnik Žiga Valyi. Odbornika sta vladni tajnik Anton Svetina in upravitelj veleposestva Szapary, Franc Jelovšek.

Načelnik nogometnega odseka je postal uradnik Franc Ramovš, tajnik pa trgovec Eugen Farkaš.

Športni klub Mura prav tako prosi vse člane za plačilo članarine. Le-to lahko poravnajo vsako nedeljo dopoldne v Prekmurski tiskarni Murska Sobota.

 

Vabilo na ustanovni občni zbor športnega kluba Mura
Datum: 9. avgust 1924

Pripravljalni odbor za ustanovni občni zbor športnega kluba Mura je 9. avgusta 1924 izdal vabilo na občni zbor. Občni zbor bo potekal 16. avgusta 1924 ob 20.00 v hotelu Dobray v Murski Soboti. Na njem bodo izvolili načelnike različnih odsekov, tudi nogometnega.

Na sliki je izsek iz tednika Mörszka krajina, ki je izšel 17. avgusta 1924.

Volilna seja Football kluba Mura
Datum: 9. avgust 1921

9. avgusta 1921 je bila v soboškem Kinu volilna seja Football kluba Mura. Predsednik je postal Plaskan, podpredsednik pa Gregorovič, ki je opravljal funkcijo trenerja. Tajnik je bil Rengjeo, blagajnik Kleinrath, odbornika pa Lipič in Arvai. Skladiščnik je postal Junkunc, nogometni upravitelj pa Hirschl.

Po seji je bil v Kemenyejevi kavarni banket, kjer so proslavili mladi klub in njegove voditelje.

vrh

Da bi na spletni strani nkmura.si, lahko doživeli kar najboljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke in podobne tehnologije. Z nadaljnjim ogledom spletne strani se strinjate z njihovo uporabo. Več informacij V redu